Centrum voor leerlingbegeleiding

Hoe werkt het CLB?

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Hun hulp is gratis. Ze werken op verschillende vlakken samen met de school, maar ze behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij hen terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij hen terecht?

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • voor hulp bij studie- of beroepskeuze;
 • als er vragen zijn over de gezondheid of hygiëne van je kind;
 • als je kind vragen heeft over seks, verliefdheid of vriendschap;
 • als je vragen hebt over bepaalde inentingen.

Een deel van wat ze doen is verplicht.

Je kind komt naar het CLB:

 • op medisch onderzoek;
 • als het te vaak afwezig is op school;
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende overstap naar het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De meeste onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. In het buitengewoon onderwijs en ook in de centra voor leren en werken of een erkende vorming is dat op leeftijden. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je het best aan je CLB.

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden, moeten de ouders toestemming geven.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren ze daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op de CLB-website.

HET CLB is GRATIS.

Contacteer het CLB

Je kan rechtstreeks een vraag stellen aan de medewerkers van het CLB.

CLB-vestigingsplaats
Sint-Benedictusstraat 14B
2640 Mortsel
Tel: 03 443 90 20
mortsel@clb-ami2.be

CLB-vestigingsplaats
Kardinaal Mercierplein 13
2500 Lier
Tel: 03 480 80 18
lier@clb-ami2.be

Je kan op het CLB terecht tijdens de openingsuren. Het is wel goed dat je vooraf een afspraak maakt. Dit kan elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Op maandag tot 19 uur.

Sluitingsperiodes:

De exacte sluitingsperiodes kan je terugvinden op de website van het CLB ( Vrij CLB AMi 2 - Mortsel Lier Kontich | Vrij CLB Netwerk).

Het CLB-team

Hans Yskout: Psycho-pedagogisch consulent     

Griet Mertens en Bea Van Dessel: verpleegkundigen     

Stefanie Verlinden: maatschappelijk werker

Naar top