Inschrijven

INSCHRIJVEN (digitale aanmeldings- en inschrijvingsprocedure) & INSTAPDATA

 

GBS De Sleutel is een bewust kleinschalige gemeentelijke school.  Inzake inschrijvingen respecteren we de wettelijke regeling voor scholen met een maximumcapaciteit. Dit betekent voor onze school dat er na de goedkeuring van het inschrijvingsdecreet door de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement voor de inschrijvingen sinds vorig schooljaar nieuwe regels gelden.  Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024 – 2025 zullen wij opnieuw gebruik maken van een digitaal inschrijvingssysteem via een aanmeldingsprocedure. 

Je hebt er dus alle belang bij om tijdig informatie te verzamelen over de visie, werking en omgeving van onze school om vanaf de start van de aanmeldingsprocedure je zoon/dochter te kunnen registreren.  We zullen tijdig en via verschillende kanalen informeren over het verloop van dit aanmeldings- en inschrijvingssysteem.

Het aanmelden zelf zal digitaal verlopen.  Ouders kunnen daarbij hun kind aanmelden om in te schrijven voor een bepaald schooljaar in één of meerdere scholen.  Ze geven daarbij de volgorde van hun schoolkeuze aan.  In functie van de maximumcapaciteit zullen aangemelde leerlingen gunstig of ongunstig gerangschikt worden.  Gunstig gerangschikte leerlingen moeten dan binnen een bepaalde periode hun inschrijving realiseren.  Inschrijvingen die niet tijdig gerealiseerd worden, zullen vanaf een bepaalde datum opengesteld worden voor vrije inschrijvingen.   

Tijdlijn digitale aanmeldings- en inschrijvingsprocedure:

Zaterdag 20 januari 2024:
10 uur – 13 uur
Woensdag 31 januari 2024:
10 – 11.30 uur
Infomomenten op en kennismaking met onze school voor nieuwe leerlingen. Graag  vooraf inschrijven via secretariaat@gbsdesleutel.be
15 februari 2024Uiterste datum waarop scholen met een capaciteitsbeperking hun capaciteit bepalen.  GBS De Sleutel heeft een capaciteit van 24 leerlingen per geboortejaar in de kleuterschool en 24 leerlingen per leerjaar in de lagere school.  
27 februari 2024 om 9 uurStart aanmeldingsperiode. 
19 maart 2024 t.e.m. 15 uurEinde aanmeldingsperiode.
19 april 2024Bekendmaken resultaat aanmeldingsperiode
22 april 2024Start inschrijvingsperiode.  Gunstig gerangschikte leerlingen (leerlingen met een ticket) kunnen zich vanaf vandaag (op afspraak) effectief inschrijven.  
13 mei 2024Einde inschrijvingsperiode.
Vanaf 23 mei 2024Start vrije inschrijvingen.  Als er na het einde van de inschrijvingsperiode nog vrije capaciteiten zijn, kunnen leerlingen die niet werden aangemeld of geen ticket kregen toegewezen vanaf vandaag toch een plaats verwerven.  Neem om dit na te kijken altijd vooraf contact op met het schoolsecretariaat. (secretariaat@gbsdesleutel.be) INFOMOMENTEN & SCHOOLBEZOEK

Nieuwe leerlingen en hun ouders krijgen op ons infomoment de kans om uitgebreid kennis te maken met onze school, het pedagogisch project, de schoolvisie, het schoolteam en onze werking. We voorzien 2 infomomenten op:

 • ZATERDAG 20 JANUARI 2024 van 10 uur – 13 uur. Vandaag zijn er geen lessen, maar zetten we wel de klasdeuren open. Jullie krijgen in de klassen meer uitleg over onder school en de klaswerking, maar kunnen ook onze gezellige schoolsfeer opsnuiven.
 • WOENSDAG 31 JANUARI 2024 van 10 uur – 11.30 uur. Jullie krijgen eerst een algemeen woordje over de school, vervolgens maken we een doorgang doorheen de school zodat jullie een indruk krijgen van hoe het er op onze school aan toe gaat.

Graag vooraf inschrijven via secretariaat@gbsdesleutel.be of 03 485 65 14  . 

Je kan er ook voor kiezen om een individueel bezoek aan de school te brengen om op die manier heel wat informatie over onze school en onze werking te verzamelen.  Maak hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03 485 65 14  of secretariaat@gbsdesleutel.be) of neem contact op met de directie (directie@gbsdesleutel.be of 03 485 65 14). 

INSTAPDATA

Kleuters mogen voor het eerst naar school vanaf de instapdatum nadat ze twee jaar en zes maanden geworden zijn.  Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die dag naar school. 

De 7 instapmomenten voor de kleuterschool zijn: 

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

Voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 1/9/2023
 • De dag na de herfstvakantie 6/11/2023
 • De dag na de kerstvakantie 8/1/2024
 • De eerste schooldag van februari 1/2/2024
 • De dag na de krokusvakantie 19/2/2024
 • De dag na de paasvakantie 15/4/2024
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 13/5/2024

Voor het schooljaar 2024 - 2025 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 2/9/2024
 • De dag na de herfstvakantie 4/11/2024
 • De dag na de kerstvakantie 6/1/2025
 • De eerste schooldag van februari 3/2/2025
 • De dag na de krokusvakantie 10/3/2025
 • De dag na de paasvakantie 22/4/2025
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 2/6/2025

Vanaf de leeftijd van 3 jaar, kan een kleuter elke dag worden ingeschreven (als er nog plaats is) zonder rekening te houden met de instapdata.

Bij twijfel kan u op volgende website http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas, op basis van de geboortedatum van uw kind, de instapdatum berekenen.

 

 

 

LEERPLICHT

In België geldt voor alle kinderen een leerplicht van 5 tot 18 jaar.  Op die manier wil de overheid er voor zorgen dat ALLE kinderen onderwijs krijgen.  Voor alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, start de leerplicht op hetzelfde moment, namelijk op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  De leerplicht start dus al in de kleuterschool.  Voor 5-jarige kleuters is er een leerplicht van 290 halve lesdagen.  Voor jongere kinderen is er (voorlopig) geen leerplicht maar we moedigen als school ook hun aanwezigheid sterk aan omdat het essentieel is voor een vlotte en succesvolle schoolloopbaan.

Voldoende aanwezigheid in de kleuterschool is een vereiste voor 6-jarige leerlingen om de overstap naar de lagere school te mogen maken.  Als een kleuter onvoldoende aanwezig is geweest kan hij/zij de overstap naar de lagere school pas maken na gunstig advies van de klassenraad.  Bij onvoldoende aanwezigheid in de kleuterschool kan de klassenraad ook beslissen dat je kind nog een extra jaar kleuteronderwijs moet volgen voor het klaar is om de overstap te maken. 

Uitzonderlijk kan een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs.  Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). 

Naar top